از سال هزار و سیصد و نود دو، بنیاد خیریه مادر مهربان با سازماندهی افراد خیر و انفاق کنندگان و جذب کمک ها و مشارکت های مردمی در جهت انجام امور خیریه و عام المنفعه آغاز به فعالیت کرده است و …

طرح های مادر مهربان | سفره ای برای کودکان

لقمه خوشمزه

با توجه به گزارش های دریافتی از کودکان نیازمند و در خواست های مسئولین مدارس، طرح توزیع لقمه های خوشمزه برای دانش آموزان نیازمند شهر تهران در دستور کار بنیاد قرار گرفت. لقمه ها با مواد اولیه تازه توسط داوطلبان بنیاد آماده می شود و به دست کودکان رسانده می شود

دوشنبه خوشمزه

در طرح دوشنبه های خوشمزه برای کودکان کم برخوردار و یا بی سرپرست جشن تولد گرفته می شود تا موجبات شادی این کودکان نیازمند فراهم گردد.

بسته ارزاق

برای کمک به تغذیه کودکان نیازمند و خانواده آنها طرح توزیع بسته های ارزاق در دستور کار بنیاد قرار گرفت تا برای مدتی بتواند نیازهای غذایی آنها را تأمین نماید. کمک به کودکان نیازمند پس از شناسایی، انجام تحقیق میدانی و تصمیم گیری در کمیته تحقیق انجام می گیرد که عمده اقدامات این طرح از مرحله تهیه ، بسته بندی و توزیع و تحویل بسته ها به درب منازل مددجوها توسط داوطبین افتخاری بنیاد صورت می پذیرد

مشارکت در طرح ها :

حضور چهره ها در بنیاد خیریه مادر مهربان

© تمام حقوق این وبسایت متعلق به بنیاد خیریه مادر مهربان می باشد.