اطعام

این طرح به دو صورت انجام می‌شود.

کودکان نیازمند به رستوران برده می‌شوند و ضمن قرار گرفتن در محیط رستوران با احترام با بهترین غذا که از موادغذایی درجه یک تهیه شده از ایشان پذیرایی می شود. با توجه به درخواست بچه ها این غذاها معمولا شامل چلوکباب، پیتزا، همبرگر و …. می باشد.

۲_ در اعیاد و مناسبت‌های مختلف باتوجه به برنامه خود بنیاد و یا بانی غذا بصورت پرسی از موادغذایی درجه یک و عالی تهیه و بین خانواده های نیازمند و تحت پوشش توزیع می گردد.