حضور سرکار خانم توران مفید در جشنواره شهر رمضان برج میلاد

از حضور پر مهرِ سرکار خانم توران مفید، فرزند مرحوم آقای مفید(واقف بیمارستان مفید) از خیرین سلامت و کودکان ، در غرفه بنیاد خیریه مادر مهربان در جشنواره شهر رمضان در برج میلاد، نهایت تشکر را داریم .🌸
•عکاس: خانم محمدی

تاریخ: جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸