حضور رئیس کمیته امداد در آماده سازی بسته ارزاق

در برنامه آماده سازی بسته‌های ارزاق بنیاد خیریه مادر مهربان ، جناب آقای بختیاری، رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز حضور داشتند.
.
آقای بختیاری از بنیاد خیریه مادر مهربان بابت همراهی با پویش ایران همدل تقدیر و تاکید کردند که مهمترین بازه زمانی جهت رسیدگی به تغذیه تا شش سالگی است که بنیاد مادر مهربان با هدفگذاری دقیق خود به سلامت و پویایی جامعه کمک بزرگی میکند.

تاریخ: شنبه، ۱ شهریور ۱۳۹۹