سرکار خانم سوگل طهماسبی مهمان بنیاد خیریه مادر مهربان

سپاس از خانم سوگل طهماسبی 🌹که با حضور پرمهرشان قدمی برداشتند در شادی کودکان نیازمند این سرزمین.😊این خیر گوارای وجودتان🌻

تاریخ: سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷