حضور سرکار خانم شریفی مقدم و جناب آقای عابدی در جشنواره شهر رمضان برج میلاد

از حضور پرمهرِ سرکار خانم شریفی مقدم، مجری و گوینده محترم شبکه خبر و همسرشون جناب آقای داوود عابدی، مجری و خبرنگار ورزشی در غرفه بنیاد خیریه مادر مهربان، نهایت تشکر را داریم.🌸
عکاس:آقای جعفرزاد

تاریخ: سه شنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۸