طرح حمایتی شیر خشک 🍼👶
مخصوص کودکان شیرخوارِ تحت پوشش بنیاد خیریه مادر مهربان
.
اگر شما هم مایل به همراهی در این طرح هستید می‌تونید از طریق شماره کارت بنیادمادرمهربان مشارکت بفرمایید 🌸
💳6219861011657375