طرح اطعام

در این طرح غذای گرم بصورت کاملا تازه، بهداشتی و سالم پخت می شود و بین خانواده های مددجو و نیازمند در مناطق محروم استان تهران توزیع می گردد