لقمه خوشمزه

بنیادمادرمهربان لقمه خوشمزه نذری تهیه و بین کودکان کم برخوردار توزیع می‌کند.
اگر شما هم مایل به مشارکت هستید، از این لینک اختصاصی خیریه استفاده بفرمایید.
https://ppng.ir/d/aoYG