حضور جناب آقای مسعود صادقلو در جشنواره شهر رمضان برج میلاد

از حضور پر مهرِ جنابِ آقای مسعود صادقلو، خواننده محبوب کشور، در غرفه بنیاد خیریه مادر مهربان در جشنواره شهر رمضان برج میلاد، نهایت تشکر را داریم .🌸

تاریخ: دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸