حضور جناب آقای منصور ضابطیان در غرفه خیریه مادر مهربان

از حضور پر مهرِ جنابِ آقای منصور ضابطیان، مجری و روزنامه نگار، در غرفه بنیاد خیریه مادر مهربان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، نهایت تشکر را داریم 🌸

تاریخ: جمعه، ۲۰ مهر ۱۳۹۷