پدر شهید محمدحسین حدادیان در نمایشگاه ایران نوشت

حضور و دیدار با پدر بزرگوارِ شهید محمدحسین حدادیان 🌷 افتخاری بود که در نمایشگاه ایران نوشت و در غرفه بنیاد خیریه مادر مهربان نصیب ما شد.🌸
نثار روح پرفتوح امام و شهدا صلوات🌷

تاریخ: دوشنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۷